Publications

2005
 • Hans Knippenberg, 'The Netherlands: Selling churches and building mosques', in: Hans Knippenberg (ed.), The changing religious landscape of Europe (Amsterdam 2005), pp. 88-106.
 • Jan Kok & Marco H.D. van Leeuwen (ed.), Genegenheid en gelegenheid. Twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk (Amsterdam 2005) Hierin de volgende bijdragen:
  - M. van Leeuwen, I. Maas en K. Mandemakers, 'Het kiezen van een huwelijkspartner in Nederland 1840-1940. De rol van de familie', 63-84.
  - M. Schrover, 'Huwelijk, gender, migratie en integratie. Partnerkeuze van Duitsers in Utrecht in de negentiende eeuw', 135-158.
  - J. Kok & K. Mandemakers, 'Vrije keuze uit een beperkt aanbod. De huwelijksmarkt in Utrecht en Zeeland 1850-1940', 213-230.
  - D. Damsma & J. Kok, 'Ingedroogde harten? Partnerkeuze en sociale reproductie van de Noord-Hollandse boerenstand in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw', 285-308.
 • J. Kok, K. Mandemakers & H. Wals, 'City nomads: changing residence as a coping, Amsterdam, 1890-1940', Social Science History 29 (2005) 1, 15-44.
 • F. van Poppel, M. Jonker & K. Mandemakers, 'Differential infant and child mortality in three Dutch provinces, 1812-1909', Economic History Review 58 (2005), 272-309.
2004
 • H. Bras, 'Social change, the institution of service and youth: the case of service in the lives of rural-born Dutch women, 1840-1940', in: Continuity and Change 19 (2) 2004, 241-264.
 • J. Kok, Th. Engelen, A. Knotter en R. Paping, 'Labor strategies of families: An introduction', in: History of the Family. An International Quarterly 9 (2) 2004, 123-135.
 • J. Kok, 'Choices and Constraints in the Migration of Families. Central Netherlands 1850-1940', in: History of the Family. An International Quarterly 9 (2) 2004, 137-158.
 • J. Kok, Th. Engelen en R. Paping, 'The family strategies concept: An evaluation of four empirical case studies', in: History of the Family. An International Quarterly 9 (2) 2004, 239-251.
 • J. Kok en J. van Bavel, 'Birth spacing in the Netherlands. The effects of family composition, occupation and religion on birth intervals, 1820-1885', in: European Journal of Population 20 (2) 2004, 119-140.
 • M. van Leeuwen, I. Maas en A. Miles, 'Creating a Historical International Standard Classification of Occupations: an exercise in multi-national, interdisciplinary co-operation', in: Historical Methods 37 (2004) 186-197.
 • L. Lucassen, 'De selectiviteit van blijvers: een reconstructie van de sociale positie van Duitse migranten in Rotterdam (1870-1885)', in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 1 (2) 2004, 92-115.
 • J. van Maarseveen, 'The Dutch Virtual Census of 2001 compared to previous censuses', in: Eric Schulte Nordholt et al., The Dutch Virtual Census of 2001. Analysis and Methodology (Voorburg / Heerlen 2004), 119-142.
 • K. Mandemakers en L. Dillon, 'Best practices with large databases on historical populations', in: Historical Methods 37 (1) 2004, 34-38.
 • K. Mandemakers, 'De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) en het project Life Courses in Context', in: Bevolking en Gezin 33 (1) 2004, 91-114.
 • K. Mandemakers en L. Dillon, 'Best practices with large databases on historical populations', in: History and Computing 13 (2) 2001, gepubliceerd 2004, 207-216.
 • F. van Poppel, 'How effective was nineteenth-century knowledge in fighting infant mortality? Evidence on infant survival among the Dutch medical profession', in: Marco Breschi and Lucia Pozzi (eds.), The determinants of infant and child mortality in past European populations (Udine: Forum, 2004) 191-212.
 • M. Schrover, '"De Duitsche is immers tegenwoordig ook zeer galant voor dames". Huwelijksgedrag van migranten in Nederland in de negentiende eeuw', in: Bevolking en Gezin 33 (2004) 2, 103-125.
 • M. Schrover, 'De grenzen van het Deutschtum. Duitse immigranten in het negentiende-eeuwse Nederland', in: Leo Lucassen (ed.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Amsterdam 2004) 127-145.
2003
 • Th. Engelen & J. Kok, 'Permanent celibacy and late marriage in the Netherlands, 1890-1960', Population-E 58 (2003), 1, 67-96.
 • Th. Engelen & J. Kok, 'Célibat définitif et mariage tardif aux Pays-Bas, 1890-1960', Population-F 58 (2003), 1, 69-102.
 • H. Bras, 'Maids to the city: migration patterns of female domestic servants from the province of Zeeland, The Netherlands (1850-1950)', The History of the Family 8 (2003), 217-246.
 • K. Mandemakers, 'Historische Steekproef Nederlandse bevolking. Een database van negentiende- en twintigste eeuwse levensgeschiedenissen', Archievenblad 106 (2003), 18-21.
 • M. Schrover, 'De winkel van Sinkel. Duitse migranten in de 19e eeuw', Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jrg. 19, februari 2003, 17-20.
 • M. Schrover, 'Wat is een Duitscher voor een vrouw? Gemengde huwelijken in de 19e eeuw', Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jrg. 19, augustus 2003, 58-59.
 • H. Delger, 'Chancen in Rotterdam. Eine Untersuchung der sozialen Mobilität zweier deutscher Migrantengruppen (1870-1879 und 1920-1929)', in: Angelika Eder (ed.), "Wir sind auch da!". Über das Leben von und mit Migranten in europäischen Grobstädten (Hamburg 2003), 47-72.
 • J. Kok, '"Liever dood dan getrouwd". Verbroken verkeringen en verboden verhoudingen in Drenthe, 1909-1940', Ex Tempore. Verleden Tijdschrift 22 (2003) 3, 173-182.
 • H. Bras and J. Kok, '"Naturally, Every Child Was Supposed to Work". Determinants of the Leaving Home Process in The Netherlands, 1850-1940', in: F. Van Poppel, M. Oris and J. Lee (ed.), The Road to Independence. Leaving Home in Western and Eastern Societies, 16th-20th Centuries. Population, family and society (Bern 2003).
 • J. Kok, K. Mandemakers and H. Wals, '"Toen scharrelde ze met haar hele zoodje naar een derde-achterkamer". Verhuizen als bestaansstrategie, Amsterdam 1890-1940', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29, 333-360.
 • F. van Poppel, A.C. Liefbroer, J. Schellekens, 'Religion and Social Mobility in Nineteenth-Century The Hague', Sociology of religion: a quarterly review, vol. 64 (2003), 2, pp. 247-272.
 • K. Mandemakers, 'Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN)', NEHA-bulletin 17, nr. 2, 22-30
 • M. Schrover, 'Living together, working together: concentrations amongst German immigrants in the Netherlands in the nineteenth century, Continuity and Change 18: 2 (2003) 263-285.
2002
 • L. J. Smits, G. A. Zielhuis, P. H. Jongbloet & F. W.A. Van Poppel, 'Mother's age and daughter's fecundity. An epidemiological analysis of late 19th to early 20th century family reconstitution', International Journal of Epidemiology 30 (2002), 31, 349-358.
 • F. van Poppel & K. Mandemakers, 'Vaders op leeftijd', Demos. Bulletin over bevolking en samenleving 18 (2002), febr., 13-16.
 • M. H. D. van Leeuwen, I. Maas & A. Miles, HISCO. Historical International Standard Classification of Occupations (Leuven University Press Leuven 2002), 441 p.
 • H. Bras, Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950 (Aksant Amsterdam 2002), 262 p. Dissertatie Universiteit Utrecht.
 • L. Heerma van Voss, Why is there no socialism in The Netherlands? De Nederlandse arbeidersklasse in de twintigste eeuw. (Aksant Amsterdam 2002), 27 p. Inaugurale rede Universiteit Utrecht.
 • M. Schrover, Een kolonie van Duitsers. Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw (Aksant Amsterdam 2002), 416 p.
 • J. Kok, 'The challenge of strategy: A comment', International Review of Social History 47 (2002), 465-485.
 • J. Kok, J. W. Adams & A. Kasakoff, 'Migration over the life course in XIXth century Netherlands and the American North. A comparative analysis based on genealogies and population registers', Annales de Démographie Historique (2002) 2, 5-27.
 • C. Lesger, L. Lucassen & M. Schrover, 'Is there life outside the migrant network? German immigrants in 19th century Netherlands and the need for a more balanced migration typology', Annales de Démographie Historique (2002) 2, 29-50.
 • J. Kok, L. Lucassen, A. B. Kasakoff & R. M. Schwartz, 'Autour du livre de C. Pooley et J. Turnbull. Migration and mobility in Britain since the XVIIIth century', Annales de Démographie Historique (2002) 2, 101-123.
 • J. Kok, J., J.W. Adams, T. Ericsson and L.P. Moch, 'Autour du livre de Paul-André Rosental. Les sentiers invisibles: espaces, familles et migrations dans la France du XIXe siècle', Annales de Démographie Historique (2002) 2, 129-144.
 • F. van Poppel, J. Schellekens & A. C. Liefbroer, 'Religious differentials in infant and child mortality in Holland', Population Studies 56 (2002) 3, 277-290.
 • M. Schrover, 'Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920)', in: M. Schrover (red.), Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in de negentiende en twintigste eeuw, (Den Haag 2002), 93-111.
 • K. Mandemakers, 'De Historische steekproef Nederlandse bevolking (HSN) en haarprojecten te Rotterdam', in: S. Boef-van der Meulen & W.J.H.M. van de Laar e.a. (red.), Migranten en passanten. Voorbeelden uit een eeuwenlange geschiedenis, (Rotterdam 2002), 93-105.
 • F. van Poppel & K. Mandemakers, 'Het geluk van borstvoeding. Regionale en sociaal-economische verschillen in kindersterfte, 1812-1912', Index 9 (2002), 10, 28-31.
 • F. van Poppel & K. Mandemakers, 'Social-economische verschillen in zuigelingen- en kindersterfte in Nederland, 1812-1912', Bevolking en Gezin 31 (2002), 2, 5-40.
2001
 • M. Schrover, 'Immigrant business and niche formation in a historical perspective. The Netherlands in the nineteenth century', Journal of Ethnic and Migration Studies 27 (2001), 295-311.
 • L. Lucassen, 'Het einde van een migratieregime: buitenlanders in Holland gedurende de negentiende eeuw', Holland. Regionaal Historisch Tijdschrift nr. 2 (2001).
 • M. Schrover, 'Maria en Rocco. Gemengde huwelijken en integratie in de negentiende eeuw.' Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 21 (2001) 81-100.
 • K. Mandemakers, 'The historical sample of the Netherlands (HSN)', Historical Social Research 26 (2001), 4, 179-190.
 • M. Schrover, 'Women and long distance trade migration in the nineteenth-century Netherlands' in, Pamela Sharpe (red.), Women, gender and labour migration (Londen 2001), 85-107.
 • L. J. Smits, P. H. Jongbloet, G. A. Zielhuis. 'Season of birth and reproductive performance. An analysis of family reconstitutions of 800 women born in the Netherlands at the end of the 19th century', Chronobiology International 18 (2001), 3, 525-539.
 • J. Frieswijk, L. Jansma, K. Mandemakers & B. Oosterhaven (red.), Oer Fryske minsken / Over Friese mensen. Themanummer It Baeken 63 (2001), nr. 3/4. Inleidingen HSN-congres Leeuwarden, 23 februari 2001, 96 p.'s, hierin de volgende artikelen:
  • J. Frieswijk, L. Jansma, K. Mandemakers & B. Oosterhaven, 'Over Friese mensen', 137-138.
  • K. Mandemakers, 'Introductie op de Historische Steekproef Nederland', 139-145.
  • F. van Poppel & K. Mandemakers, 'Sterven in Friesland: Levensduur en sociale ongelijkheid in Friesland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw', 146-163.
  • I. Maas & M. H. D. van Leeuwen, 'Huwelijksmobiliteit in Friesland tussen 1850 en 1929', 164-178.
  • D. Gerritzen, 'Voornamen in Friesland. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid', 179-189.